Camper parkeren in de straat, mag dat?

geplaatst in: Tips & Tricks | 0

Een camper is een zogenaamd recreatief voertuig. Dat betekent dat er in vrijwel alle Nederlandse gemeenten beperkingen zijn opgelegd wat betreft parkeren. Let wel: het gaat hier om parkeren van het voertuig, niet om overnachten. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten kennen een Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel de APV. Hierin zijn voor de gemeente regels vastgelegd voor een groot aantal zaken waar geen specifieke wetgeving voor bestaat, zoals het parkeren van recreatieve voertuigen op de openbare weg. Het is daarom van belang de APV van uw gemeente na te slaan op de regelgeving in uw gemeente. Zo mag men in Beverwijk een camper maximaal 3 dagen aaneengesloten op de zelfde plek parkeren op de openbare weg. In de meeste Nederlandse gemeenten geldt deze maximale duur van drie dagen.

In de APV staan twee bepalingen die relevant kunnen zijn: parkeren van recreatieve voertuigen, en parkeren van voertuigen langer dan 6 meter. Vaak is bij die laatste bepaling aangegeven dat dit niet geldt voor campers. Over het algemeen geldt dat er pas wordt gehandhaafd als er klachten zijn binnen gekomen. Zorg daarom dat u zo min mogelijk mensen hindert zodat er niet geklaagd wordt. En zorg dat u op de hoogte bent van de APV van uw gemeente, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer info:

NKC – Verkeersregels mbt parkeren in Nederland

Camperpunt – Parkeren en de APV

APV Beverwijk 2013