Rijden met een ‘zware’ camper

geplaatst in: Tips & Tricks | 56

Wat betekent het als je het toegestane gewicht van je camper ophoogt naar boven de 3,5 ton? Wat zijn de gevolgen voor APK, verzekering, belasting, tol en de verkeersregels? Ik heb het hier op een rij gezet.

Omzetten naar hoger gewicht?

Allereerst moet je camper geschikt zijn om de toegestane max. massa op te hogen. Dat kan alleen als de technische max. massa hoger is dan 3,5 ton OF als je een hogere technische max. massa kunt aantonen met behulp van een verklaring van de fabrikant. Met dat laatste is nogal wat papierwerk gemoeid en moet je camper opnieuw gekeurd worden door het RDW. In ons geval was de geregistreerde technische max. massa 4 ton en konden we vrij eenvoudig de toegestane max. massa naar dat gewicht laten omzetten. De kosten hiervoor bedragen €59,20 (nov. 2018) en binnen een week krijg je een nieuwe kentekencard in de brievenbus. Meer informatie over deze procedure vindt je op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer: www.rdw.nl

Overigens is het goed om eerst te kijken of ophogen van het gewicht wel zin heeft. Kijk ook naar wat de maximale aslasten (voor- en achteras) zijn en kijk of je daar nog speelruimte hebt. Sommige campers zijn al maximaal belast op de achteras, wat betekent dat je alleen de vooras nog meer kunt belasten. En laten we daar nu vaak geen enkele ruimte hebben voor spullen. Onze camper is voorzien van een ‘heavy chassis’ waarbij maximale aslasten ruim bemeten zijn: 2100 kg vòòr en 2400 kg achter. Hou daar dus rekening mee.

Verder is het relevant of je voertuig onder de categorie M1 (personenauto) of N1 (bedrijfsauto). Dit staat vermeld op je kentekenbewijs. Hieronder meer daarover.

Maar wat betekent het verder als je een zwaardere camper gaat rijden?

Rijbewijs C1(E) of C(E)

Je camper mag uitsluitend nog bestuurd worden door iemand met een groot rijbewijs, dus je moet beschikken over een geschikt rijbewijs, C1 of C. Ga je toch rijden met een B-rijbewijs dan ben je niet verzekerd. Hou er ook rekening mee dat als je een zware aanhanger (>750 kg) trekt, je dus moet beschikken over een C1E of CE rijbewijs. Het is het handigst als meerdere personen de camper mogen besturen. Is dat niet haalbaar, ga dan na of je verzekering eventuele gevallen dekt waarbij de bestuurder uitvalt tijdens een reis.

Houd er rekening mee dat een C(1) rijbewijs elke 5 jaar vernieuwd moet worden, en dat daarvoor een medische keuring vereist is. Voor mensen ouder dan 75 is het rijbewijs zelfs nog korter geldig. Voor iemand die kerngezond is zijn dit slechts formaliteiten met een beperkt kostenplaatje. Reken op ca 40 euro voor een Gezondheidsverklaring van CBR, 50 euro voor een medische keuring en de kosten voor een nieuw rijbewijs. Ben je echter bijvoorbeeld diabeet of hartpatiënt, dan is ook een consult van een medisch specialist noodzakelijk en ben je een veelvoud aan kosten kwijt. En in sommige gevallen is medische goedkeuring zelfs onmogelijk, bijvoorbeeld als je een ICD draagt. Informeer daarom goed naar de mogelijkheden bij gezondheidsproblemen.

Op dit moment kent het CBR een grote achterstand bij het verwerken van Gezondheidsverklaringen, begin daarom tijdig met de verlengingsprocedure (reken op 8 maanden doorlooptijd, stand van zaken juli 2019).

Houderschapsbelasting (‘wegenbelasting’)

Voor de houderschapsbelasting verandert er in principe niets. In Nederland wordt de belasting namelijk bepaald door het leeggewicht van het voertuig, en daar verandert niets aan als je het toegestane max. gewicht administratief laat wijzigen.

APK

Voor de APK keuring verandert er niets. Voertuigen met een leeggewicht van minder van 3500 kg en die onder de categorie M1 (personenauto) vallen, ondergaan de zogenaamde APK2 net als personenauto’s. De echte grote campers met een leeggewicht van meer dan 3500 kg vallen onder de APK regels voor zware voertuigen zoals vrachtwagens (APK1). Deze keuringen kosten wat meer en hier zijn ook andere regels aan verbonden.

Maar let op: een camper met een leeggewicht onder de 3500 kg en een toegestaan max. gewicht boven de 3500 kg moet een APK2 (personenauto) ondergaan, maar met het verschil dat de remmentest uitgevoerd moet worden op een rollenremmentestbank en niet op een platenremmentestbank. Niet alle garages hebben deze faciliteiten. Ook moet de keurmeester beschikken over het juiste rijbewijs om een proefrit te kunnen maken.

Verzekering

Voor de verzekering verandert er waarschijnlijk niets, maar controleer dit zelf bij je verzekeraar. De meeste verzekeringsmaatschappijen gaan uit van het rijklaar gewicht en dat verandert niet als je het toegestane max. gewicht ophoogt.

Pechservice

Hou er rekening mee dat niet elke pechservice ook hulp verleend aan zwaardere campers. Voor veel van deze diensten geldt een beperking tot 3500 kg. Ga na of jouw pechservice voldoende dekking biedt.

Verkeersregels Nederland

Voor Nederlandse campers geldt dat deze geregistreerd kunnen zijn als personenauto of als bedrijfsauto. Is je camper volgens je kentekenbewijs een personenauto (categorie M1) dan gelden in Nederland de verkeersregels voor personenauto’s, ongeacht je gewicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op de snelweg maximaal 130 km per uur mag rijden, ook als je meer dan 3,5 ton weegt. Is je camper volgens je kenteken een bedrijfsauto (categorie N1) dan gaat dat niet op en moet je je houden aan de snelheidsregels voor vrachtverkeer.

Bij een inrijverbod voor vrachtauto’s mag je doorrijden, ongeacht of je een personenauto of een bedrijfsauto rijdt. Want dat inrijverbod geldt in Nederland alleen voor vrachtauto’s. Een vrachtauto is volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) een motorvoertuig dat niet is ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3.500 kg. Campers zijn dus voor de Nederlandse wet geen vrachtauto’s.

Bij een inhaalverbod voor vrachtauto’s geldt iets soortgelijks: In Nederland betekent het bord verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen. Dus ook hier mag je met een zware camper gewoon inhalen. Er zijn echter wel algemene regels waar je je aan moet houden ongeacht je gewicht. Als je met een samenstel rijdt die langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken rijdt, mag je uitsluitend de twee meest rechtse rijstroken gebruiken. Het is in dat geval verboden op een andere rijstrook te rijden.

Verkeersregels buitenland

In het buitenland (ook binnen de EU) zien we verschillen in verkeersregels voor zware campers. Want daar maakt men vaak helemaal geen onderscheid tussen een zware camper met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en een vrachtauto. Dat betekent dat je je vaak moet houden aan de snelheidsregels voor vrachtauto’s en dat ook een inrij- of inhaalverbod voor vrachtauto’s geldt voor een zware camper. De maximumsnelheid verschilt per land, de NKC heeft een mooi overzicht gemaakt van de snelheidsregels in Europa: https://www.nkc.nl/camperreizen/maximumsnelheden-europa/

Verkeersregels Frankrijk

Frankrijk is een populaire bestemming, daarom lichten we de Franse regels hier specifiek toe voor zware campers.


Vanaf 1 januari 2021 geldt er in Frankrijk een verplichting om voertuigen zwaarder dan 3500 kg te voorzien van drie dode hoek stickers (van 25 cm bij 17 cm). De maatregel is omstreden en belangenorganisaties hebben bezwaar aangetekend, maar de verplichting is er nog steeds en ook voor buitenlandse campers. De stickers zouden aangebracht moeten worden volgens de richtlijnen, rechts op de achterkant (tussen 0,90m en 1,50m van de grond) en op elke zijkant vooraan (maximaal 1,00m vanaf de voorkant van het voertuig, tussen 0,90m en 1,50m van de grond). Er zijn ook magnetische stickers in de handel, er zijn op internet ook tips te vinden hoe je ze makkelijk kunt plakken en weer verwijderen.

Franse zware campers dienen ook snelheidsstickers te voeren (80 – 100 – 110). Daarmee wordt aangegeven wat de maximum snelheid van het voertuig is buiten de bebouwde kom (80 km/u), op wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken (100 km/u) en op snelwegen (110 km/u). Volgens deze Franse website geldt die verplichting echter alleen voor zwaardere campers die zijn geregistreerd in Frankrijk, dus met een Frans kenteken. De ANWB heeft hier een andere mening over, maar wij voeren deze stickers niet.

In Frankrijk moet je rekening houden met nog enkele aanvullende regels. Zo mag in Frankrijk een camper boven de 3.500 kilogram op een weg met drie rijstroken geen gebruik maken van de linkerrijstrook. Daarnaast moeten voertuigen zwaarder dan 3.500 kg of langer dan 7 meter minimaal 50 meter afstand bewaren tot hun voorganger.

Tolwegen Frankrijk

Voor de Franse péage hadden we met onze oude camper een ‘Bip & Go’ tolbadge waarmee we snel door de elektronische tolpoorten (telepéage) konden rijden, maar dat is nu over. In Frankrijk val je in een zwaardere categorie (klasse 3) en daarmee mag je geen gebruik meer maken van deze tolbadge. Overigens is het de vraag of het systeem ‘ziet’ dat je een zware camper rijdt, vaak wordt alleen gekeken naar de afmetingen. Maar formeel mag een voertuig van klasse 3 geen gebruik maken van de ‘Bip and Go’ tolbadge en wij hebben hem teruggestuurd. Er zijn tolbadges voor zwaar verkeer, maar deze worden uitsluitend geleverd aan transportbedrijven en niet aan particulieren. Dus helaas, dat wordt weer ouderwets een kaartje trekken bij de tolpoort. Overigens zijn er plannen om de tolpoorten in Frankrijk helemaal af te schaffen en alleen nog te werken met elektronische tolbadges. Hoe dat gaat uitpakken voor zware campers en wanneer dit wordt ingevoerd is nog niet bekend.

Tolwegen Oostenrijk

Oostenrijk staat bekend om zijn strenge handhaving op het gebied van tolgelden. Zware campers moeten daar gebruik maken van een ‘Go Box’, een elektronische tolbadge waar nogal wat formaliteiten mee gemoeid zijn. Zo moet je deze Go Box van te voren opladen met een bepaald prepaid tegoed voor je de tolwegen oprijdt, al schijnt er ook een variant te zijn waarmee je automatisch betaalt met je credit card of IBAN afschrijving. Houdt je je niet aan de regels dan kunnen hoge boetes het gevolg zijn. Onlangs heb ik ontdekt dat er een andere tolbadge is die ook in Oostenrijk gebruikt kan worden: de Deense ‘Easy Go+’. Voordeel van deze badge is dat deze ook gebruikt kan worden in de Scandinavische landen en dus Oostenrijk. Ook bij deze badge kun je de kosten achteraf betalen met je credit card of IBAN afschrijving.

Tolwegen Zwitserland

In Zwitserland moet je je bij de grens aanmelden als zwaar verkeer, en kun je desgewenst een 10 dagen kaart aanschaffen. Dat schijnt goedkoper te zijn dan de tol-sticker voor personenauto’s zo heb ik me laten vertellen, maar zelf heb ik hier geen ervaring mee. Hans L. heeft via Facebook de volgende aanvulling gegeven: het gaat in hier om de ‘Schwerverkehrangabe‘, dit is een formulier waarmee je maximaal 10 dagen (CHF 32,50) kan rijden door Zwitserland. Je koopt dit op kantoor aan de grens. Let op: autobus pijlen volgen NIET vrachtwagens.

Naast deze papieren aanmelding kun je tegenwoordig met een app op je telefoon je tol te betalen (Via App), en dat is verreweg het makkelijkst voor campers zwaarder dan 3.500 kg. Heb je dat gedaan dan kun je bij de grensovergang de baan voor bussen nemen en bij het stopbord je app met bewijs van betaling laten zien. Hou er rekening mee dat je voor alle dagen die je doorbrengt in Zwitserland moet betalen, ook als je geen gebruik maakt van de wegen. En nog een punt van aandacht: je dient online je dagen bij te houden dat je tol betaalt in deze app. Zwitserland maakt geen onderdeel uit van de EU en de kosten voor je dataverbinding zullen daarom vaak niet vallen onder je databundel voor de EU.

Meer (Engelstalige) informatie over deze app is te vinden op de site van de betreffende Zwitserse autoriteiten.

Tolwegen overige landen

Voor andere Europese landen zullen er ongetwijfeld nog meer afwijkende regels zijn voor tolwegen. Denk aan Polen, Slovenië, Kroatië, etc. Informeer je van te voren goed voor je daar de tolweg op gaat!

Heb je opmerkingen of aanvullingen? Ik hoor het graag!

Aan deze site kunnen géén rechten worden ontleend. Ik heb naar eer en geweten informatie verzameld over dit onderwerp en probeer deze zoveel mogelijk actueel te houden.

56 reacties

 1. Hathi

  Je kan merken dat juist de Toltarieven,voor voertuigen boven de 3500 kg juist aan jaarlijkse tolverhogingen onderhevig zijn,terwijl het vignet alleszins binnen de perken blijft

 2. Louis wallenburg

  Dit is echt mooi omschreven maar de discussie zal blijven. Wij hebben er niet zo veel meer aan we hadden alles al uitgezocht zonder Facebook want daar is geen touw aan vast te knopen. Dit is helder en duidelijk het enige verbazende blijft die go-box wij ziknvsnaf mei bezig om dit voor elkaar te krijgen. De NKC is voor ons gaan bellen en hopelijk is het nu geregeld ze hadden een s voor een 5 aan gezien. Petje af hoor?

 3. Vincent Rondwijk

  Bedankt voor het delen van de tips voor het rijden met een zwaar voertuig in het buitenland. Ik ga over een aantal weken ook naar Zwitserland met mijn camper en moet nog de nodige voorbereidingen treffen zie ik. Ik ga mij straks gelijk aanmelden voor een 10 dagen kaart.

  • John van Zaanen

   Ha Vincent, graag gedaan daar doen we het voor 🙂
   Is die nieuwe app geen optie? Die lijkt mij juist het meest eenvoudig.
   Veel plezier in Zwitserland in ieder geval!

   • Henk v Walwijk

    De app voor Zwitserland werkt heel handig, van de zomer gebruikt.
    Geen papieren rompslomp bij de grens, ( douane man dacht ik heb je maar na tonen app een glimlach)
    Heb nog dagen over welke ik kan gebruiken tot 20 Juni 2020

    • John van Zaanen

     Goed om te horen Henk! Heb er zelf geen ervaring mee dus dit soort berichten zijn welkom 🙂

 4. G. VEEN

  Pechservice
  Houdt er rekening mee dat niet elke pechservice (ANWB) ook hulp verleend aan zwaardere campers. Voor veel van deze diensten geldt een beperking tot 3500 kg.
  Ook als je dus bij de ANWB een hulp of vervangend vervoer dekking hebt afgesloten wordt je NIET meer geholpen .

 5. WS

  Zware campers moeten daar gebruik maken van een ‘Go Box’, een elektronische tolbadge waar nogal wat formaliteiten mee gemoeid zijn. Zo moet je deze Go Box van te voren opladen met een bepaald prepaid tegoed voor je de tolwegen oprijdt, al schijnt er ook een variant te zijn waarmee je automatisch betaalt met je credit card of IBAN afschrijving.
  Dit schijnt niet zo te zijn, maar IS zo. Via http://www.asfinag.at vraag je hem aan en voor 5,- euro krijg je hem thuisgestuurd gekoppeld aan Iban of creditkaart. Dus geen gedoe met vooraf opladen. Gewoon achteraf per maand betalen. En dat in tegenstelling tot de EasyGoPlus van Brobizz, daar betaal je steeds elke dag na de dag van rijden de kosten via een automatische incasso. En van Brobizz zie je geen gereden routes en heb je dus ook nul controle op de juistheid.

  En dan Frankrijk. Je kunt hier gewoon de klasse 2 tolbadge blijven gebruiken zolang je camper met dakopbouw niet hoger is dan circa 3.30 meter. Ze wegen namelijk niet en scannen alleen de hoogte. En de 30 kmh poortjes staan zo ruim afgesteld dat je er altijd door kunt rijden. Blijft een gewone boom dicht dan doen ze vaak al automatisch van afstand open, zo niet ram je op de rode knop en roept door de intercom “klasse deux” en ze weten niet hoe snel ze moeten open doen.
  En dan neem je niet dure bip&go, maar online bij de Franse AREA de TopEuropBadge. Hiermee heb je direct ook de tol voor Spanje, Portugal en Italië op dezelfde badge.

  • John van Zaanen

   Dank voor je reactie. Overigens is ook de Bip & Go geschikt voor Spanje en Portugal.

 6. G.J.Ebbinge

  Waardevolle informatie ben nl ook bezig mijn camper op te waarderen, de uitleg van vrachtwagens of personenwagens is nu voor mij duidelijk, dank.
  Er doen veel cowboy verhalen de ronde.

 7. Willem Van Vessem

  Ik probeer nu ook op te waarderen van onze camper dit was een mooie aanvulling, bedankt voor het plaatsen.

  • John van Zaanen

   Graag gedaan,daar doen we het voor 🙂 Succes met de administratieve afhandeling.

 8. Raymond

  Beste John,

  Dank voor de informatie over “zware” campers.

  Ik heb nog een vraag specifiek over Italie. Ik heb een tolbadge van de anwb, echter deze heeft een max. van 3500kg, echter Italie stelt geen eisen aan gewicht.
  Kan deze toch worden gebruikt of zijn er ander elektronische aanbieders. Ik heb weinig zin in de files bij de tolpoortjes. De badge werkt ideaal.

  Ik hoor graag, groet,

  Raymond

  • John van Zaanen

   Hoi Raymond, ik heb zelf geen enkele ervarting met Italië maar ik lees inderdaad dat Italië niet classificeert naar gewicht maar naar het aantal assen. Maar ik ben even verder gaan spitten en op de site van de Italiaanse Telepass staan wel restricties aangegeven, waaronder < 3500 kg. Bron: Telepass Italië FAQ.

   Hoe dat met de ANWB badge zit weet ik niet, dat zou je bij de ANWB moeten navragen.

 9. Martin Oosterlaken

  Ik hebben nieuwe (moet nog voor kenteken naar RDW) Mercedes Sprinter met een opbouw box die ingericht is als woonverblijf/camper. Er is geen doorgang van of naar de bestuurderscabine vanuit de camper/box.
  De box is geschroefd op het chassis.
  Hoe zit het met de bpm. Hij is en blijft vrachtwagen met een box.
  Kenteken komt op het bedrijf te staan.
  Wie kan mij wegwijs maken.

  • John van Zaanen

   Dag Martin, dus als ik het goed begrijp ga je een bedrijfswagen opbouwen tot camper en blijft het kenteken op naam van een bedrijf? Ik heb geen ervaring met dergelijke situaties. Misschien dat hier dan maandelijkse bijtelling over betaald moet worden (het is immers een auto van de zaak). Als het een vrachtauto betreft dan ben je misschien zelfs nog tachograafplichtig. Ik zou eens contact opnemen met de belastingdienst en kijken of zij je verder kunnen helpen. Succes en ik ben benieuwd naar de afloop!

  • Joan fullana

   Hello I have a heavy camper of 8000kg is a truck, I can not find a company to secure my camper, all tell me maximum 5000kg. Can you advise me?
   Thank you

   • John van Zaanen

    Hi Joan, I assume you are Spanish (based on the email address you provided). I don’t have any experience with Spanish insurance companies, sorry.

 10. testcase

  De via app van zwitserland is NIET bruikbaar voor campers <3501kg, je hebt dan nog steeds een vignet nodig helaas. Installeer de app maar eens en probeer het uit.

  Kees.

  • John van Zaanen

   Dag Kees, ik zie nu inderdaad in de omschrijving in de Playstore dat deze alleen geschikt is voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Dank voor je reactie, ik heb de tekst hierop aangepast!

 11. Tanya

  Goede middag,

  Kunt U mij vertellen wanneer er op het kentekenbewijs van een camper personenauto dan wel bedrijfsauto komt te staan? He5 is mij nie5 duidelijk waar dit vanaf hangt.
  Mvg Tanya

  • John van Zaanen

   Dag Tanya, een voertuig begint zijn leven in Nederland als een personenauto of als bedrijfsauto. Voor beiden gelden bepaalde inrichtingseisen vanuit RDW, maar ook voor de belasting. Een voertuig kan naar een andere categorie worden omgezet als aan de eisen wordt voldaan die bij die voertuigcategorie horen. Maar let er op dan je dan aan andere inrichtingseisen moet voldoen en ook wellicht in een ander belastingtarief terecht komt. Voor meer informatie verwijs ik naar http://www.rdw.nl

 12. Hugo de Vries

  Beste John,
  Zeer lezenswaardig!
  Er zit wel een dode link (Error 404) in “Meer (Engelstalige) informatie over deze app is te vinden op de site van de betreffende Zwitserse autoriteiten.”

  Verder veel dank voor de uitgebreide info!

 13. Jordy Brugmans

  goedenavond, ik heb een vraagje.
  onze camper weegt 3300kg en zou deze graag naar een zwaarder gewicht willen zetten maar ik heb geen
  technische gegevens van de camper het is een Fiat en zou graag mijn technische max massa willen verhogen naar rond de 4ton en dan een C1 kentekenbewijs van willen maken.

  wie kan mij hierbij aan helpen,
  alvast bedankt.
  Met vriendelijke groet ,
  Jordy Brugmans

  • John van Zaanen

   Dag Jordy, staat er geen TMM vermeld op je kentekenbewijs? En anders moet er ergens een type plaatje zijn met de technische gegevens, onder de motorkap of ergens op het chassis. Ophogen naar de 4 ton is vaak alleen mogelijk als je een ‘heavy chassis’ van Fiat hebt.

 14. Jerry

  Bedankt voor alle uitleg!

  Ik heb een vraag over Oostenrijk, de camper is max 3500 maar we wegen (wat te veel is) 3700 en Oostenrijk doorkruisen om naar Slovenie te gaan wordt sterk afgeraden door de controles in Oostenrijk. Of is het zo dat je de tolbadge daarvoor kunt gebruiken of is dit echt voor zwardere campers waar ook de max. Op het kentenen boven de 3500 kilo is?

  • John van Zaanen

   Je camper mag max 3500 kg wegen, en je moet dus een vignet voor een camper van max 3500 kg voeren. Je mag geen tol badge voor zwaardere voertuigen gebruiken. Weeg je meer toegestaan dan riskeer je een boete en bij controle mag je niet verder rijden tot je op gewicht bent. Wij weten uit ervaring dat er in de alpenlanden wordt gecontroleerd op gewicht, zeker in het hoogseizoen. Ik zou proberen om echt onder die 3500 kg te blijven.

 15. F Siemons

  Let op

  In Oostenrijk na aanschaf Gobox met een zware Camper boven de 3500 kilogram direct voordat je gaat rijden de wegbeheerder bellen om je kenteken gegevens door te geven anders valt er maanden later een dure bekeuring van circa 300 euro op de mat

  • John van Zaanen

   Dat is niet helemaal correct. Je kunt de GoBox van te voren online bestellen, en daarbij ook het bewijs aanleveren in welke emissieklasse je camper valt (Euro norm). Dat doe je door een kopie van je kentekenbewijs mee te sturen bij je aanvraag. Koop je de GoBox bij de grens, dan dien je die bewijsvoering alsnog te doen door een kopie in te sturen. Je hebt hiervoor enkele weken de tijd dus wacht niet te lang. Doe je dat niet dan kun je alsnog een boete van € 240 op de mat verwachten.

   Kun je de emissieklasse niet bewijzen (bijvoorbeeld omdat dit niet is vermeld op je kentekenbewijs), geef dan aan Euro 0. Dat is de minst voordelige optie, maar daarmee voorkom je die boete.

 16. Jerry Hubertus

  Waar kan ik bewijs vinden om mee te nemen in de camper waar staat dat je met je camper welke als M1 personenauto met gewicht van 11 ton 130km/u mag waar dat is toegestaan?

 17. gerrit

  hebben jullie nog zin om met een zware camper te reizen? wat een gedoe, kunnen ze niet gewoon 1 systeem bedenken, geweldig Europa.

  • David

   Hi,

   Ik ga 6 maanden reizen door de Balkan.
   Ik heb een oude Mercedes camper met B rijbewijs. Nu blijkt de camper ongeladen al 3500 kg te zijn. Ik probeer de massa te verlagen, maar het lijkt een beetje kansloos.schst dat ik er met lading 300kg boven zit.
   Ik ga door Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Servië etc
   Wat is het beste om te doen, overal bij tolwegen aanmelden als 3500+?
   Kun je gewoon naar de landen rijden en dan ter plekke een vignet kopen?
   Beetje naïeve vraag misschien, maar het is voor mij nieuw en ik zie door de bomen het bos niet meer.l met al die landen, regels en gewichtsoverschrijding.

   • John van Zaanen

    Dag David,

    als je camper niet zwaarder mag zijn dan 3500 kg, dan moet je je aan die regels houden ook qua tol. Aanmelden als zwaar verkeer is niet toegestaan, je voertuig is immers voor de wet <3500 kg. Pas wanneer je camper formeel zwaarder mag zijn dan gelden de regels voor een voertuig >3500 kg, en moet je over een groot rijbewijs beschikken.

    Is je voertuig zwaarder dan toegestaan, dan loop je bij controle het risico dat je moet uitladen tot je de 3500 kg bereikt. Lukt dat niet dan mag je in het ergste geval niet verder. In landen als Oostenrijk en Zwitserland geldt zero tolerance, andere landen zijn misschien flexibeler. Maar in de Alpenlanden zijn ze niet voor niets zo streng, het kan immers gevaarlijke situaties opleveren zeker in bergachtig gebied.

    Mijn advies: probeer je wettelijk gewicht te verhogen als dat kan (en je beschikt over C(1) rijbewijs). Lukt dat niet dan is je voertuig gewoon niet geschikt voor zo’n hoog gewicht en moet je gewicht beperken. Je kunt dan vòòr of aan de grens een vignet kopen voor <3500 kg. Dat kan in de meest gevallen zover ik weet, en anders via de ANWB bestellen voor je op reis gaat.

    Gr, John.

 18. Theo

  Onlangs weer medisch gekeurd voor C en ik betaalde alleen al voor de keuring € 102,– Samen met de CBR-verklaring en de leges ben je dan ruim € 180,– kwijt elke 5 jaar. Spreek ik ook nog niet van de 4 pasfoto’s voor € 12,50 (waar je er dan 5 jaar later nog 3 van heb liggen…) Jouw opsomming van de kosten voor het verlengen van je C-rijbewijs is dus wel een beetje aan inflatie onderhevig. En dan druk ik me voorzichtig uit.

  • John van Zaanen

   Mijn keuring kostte vorige keer iets van 55 euro, en als je een beetje rondkijkt op internet worden de keuringen nu aangeboden voor 55 to 70 euro. Maar inderdaad, het is geen goedkope hobby…

 19. Theo

  …maar ik vergeet te vermelden dat je voor de rest een hele mooie en correcte samenvatting hebt gemaakt John. Bedankt daarvoor!

 20. Bas Preesman

  APK ¨zware¨ campers.
  Ik heb net mijn camper met Ford onderstel, massa leeg 3016 en maximaal totaal gewicht 4100 kg, laten keuren bij een bedrijfswagen garage want de Ford dealer doet geen APK 1.
  Tot mijn verbazing wordt door de keurmeester een APK 2 uitgevoerd en toevallig een steekproef. Ook geen opmerkingen. (Bedrijf is erkend voor APK 1 en 2)
  Tegelijkertijd had ik ook bij de RDW de vraag uitstaan welke APK van toepassing is en daar kreeg ik het stellige antwoord dat voor de APK voor alle voertuigen naar de wettelijke maximummassa wordt gekeken, dus regeling voor boven 3500kg. Volgende APK maar eens bij een RDW station laten uitvoeren. Benieuwd naar de uitslag.

  • John van Zaanen

   Dag Bas, dat er een APK2 wordt uitgevoerd strookt met wat ik hier heb beschreven. APK1 is alleen van toepassing als het leeggewicht groter is dan 3500 kg, en jouw Ford weegt leeg 3016 kg. Dat de RDW aangeeft dat het onderscheid wordt gemaakt op basis van het maximale gewicht verbaast me. Maar het zal niet voor de eerste keer zijn dat dergelijke instanties niet altijd eenduidige informatie geven 🙂

   Is je camper misschien een voormalige bedrijfsauto (categorie N1)? Dat zou het kunnen verklaren.

  • John van Zaanen

   Kort antwoord: Nee.
   Maar bij D (of D1) rijbewijs gaat het om het aantal zitplaatsen, dus als je een camper hebt met 10 zitplaatsen (op kenteken!) hebt dan is het een ander verhaal. Bijvoorbeeld een omgebouwde bus.
   Hier een interessant draadje op het Camperforum: https://camperforum.nl/viewtopic.php?t=8444131

 21. AppieD

  Waarom mag je met D1 of D rijbewijs wel een zware camper besturen met 9 of meer zitplaatsen, maar geen zware camper met 4 zitplaatsen? Dat klinkt toch totaal onlogisch?
  In de geldende Europese rijbewijs richtlijn 2006/126/EG staat bij rijbewijs categorie D1 het volgende:
  motorvoertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 16 personen, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van 8 m; aan motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een toegestane maxi­ mummassa van ten hoogste 750 kg

 22. Frans

  Onze camper is 3.850 kg (<6m en diesel/EU6) en ik gebruik de volgende tolkastjes.

  Scandinavie + Oostenrijk: EasyGo+ (via Brobizz.com).
  Ik heb een email gestuurd naar easygo@brobizz.com met uitleg dat onze camper MTM heeft van 3.850 kg en dat je je niet kan aanmelden via de Brobizz website. Daarop kreeg ik een formulier voor de aanvraag van een EasyGo+ opgestuurd. Een dag later was alles rond. Je betaald eenmalig de EasyGo+ en de tolkosten (sommige passages met korting) met vast een (kleine) opslag.
  Het is mogelijk een abo (met korting) af te sluiten voor de brug over de Sont wat voordeel heeft als je meerdere keren per jaar over de Sontbrug rijdt.

  Frankrijk, Spanje, Portugal en Oostenrijk (via Maut1.de)
  Aanmelden voor een zware camper (Mautbox für Wohnmobile & Fahrzeuge über 3 Meter Höhe und über 3,5 Tonnen Gewicht) gaat eenvoudig via de website van Maut1 GmbH (maut1.de). Je betaald eenmalig de Mautbox, een jaarlijkse bijdrage van €80 en verder de tolkosten met 5% opslag.

 23. Hans

  @Frans: Is dan de Bip & Go niet goedkoper? Zit ook over die Maut na te denken, dan kan de EasyGo+ weer de deur uit. Vind die wel duur..

 24. cluckers jozef

  kan mij eens iemand vertellen camper 4.25 ton 3.20 m hoog 3 assen prijs van uit belgie tot in benidorem autostraade in frankrijk

 25. harrie

  hoi,

  ik heb een camper ( 7,89 mts) op kenteken m1 met een massa rijklaar van 3480kg en een toegestane technische en max massa van 4500kg moet ik in Frankrijk de bordjes voor de dode hoek voeren en welke snelheid moet ik aanhouden het gewicht van de camper zoals we op vakantie gaan is 4300kg en ik heb vrachtwagen rijbewijs

 26. Theo Koeweiden

  Ik heb voor mijn zwaardere camper (4400 kg) een ‘Maut1.de” tolbatch aangeschaft. In Duitsland.

  Geldig voor Frankrijk, Spanje, Portugal, Oosterijk en Italië (men werkt nog aan uitbreidingen als Scandinavië en Kroatië)
  Ik vind het vreemd dat geen enkele Nederlandse organisatie deze mogelijkheid aangeeft.

 27. Cees

  IK heb de Maut1 in januari aangeschaft en werkt perfect voor mijn 5t camper met aanhanger 3.5t zit wel een jaarlijks abonnement aan vast + tolkosten.

 28. Jempe

  Ook wij vallen onder het zware gewicht >3500 en willen hiermee op vakantie naar Polen.
  Voor Scandinavië hebben wij al jaren een tolbadge, zijn dus bekend met dit principe en werkt prima.
  Maar bij Polen komen we er niet uit.
  Wat wij begrijpen zijn er erg veel wegen en type tol heffingen (overheid, provinciaal, particulier) en moeten wij met een zware camper overal betalen. Het makkelijkst lijkt dus zo’n badge op kenteken (van te voren geregistreerd en automatische scanning en automatische betaling).
  Lijkt simpel. Zo te zien, ja, moeten wij ons registreren. En vervolgens een app gebruiken.
  Wat nu onduidelijk is: zelf de app aan- en uitzetten als je op een toldeel terecht komt? Dus handmatig? Staat het dan wel duidelijk aangegeven? En dan? Worden we getrackt/traced? Hoe gaat de betaling?
  Als we een obu willen kopen komen we op een site met meer dan 50 webadrssen, in het pools. Is dat alleen voor bedrijven?
  Iemand ervaring hiermee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.